GDPR

Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPR

Společnost CONSTRUCT A&D, a.s. jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

 

 

Za CONSTRUCT A&D, a.s.

Poptejte zabezpečení pro Váš vůz

Zeptat se