Záruční podmínky

 

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Výrobcem zabezpečení Construct (dále jako “výrobek”) je společnost CONSTRUCT A&D, s.r.o., IČ: 26233177, sídlem Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01 (dále jako „výrobce“).

PLATNOST A ROZSAH ZÁRUKY

Výrobce poskytuje záruku na jakost výrobku. Záruka zahrnuje nárok na výměnu či opravu vad výrobku vzniklých v důsledku vad výroby (materiálu či zpracování). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží do vozidla nebo použitím výrobku pro neschválený typ a/nebo značku vozidla (za tyto je odpovědná příslušná montážní organizace), jakož ani za vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části, běžným opotřebením výrobku, neodborným zásahem, používáním výrobku v rozporu s jeho určením, živelnou událostí či nedodržením pokynů výrobce uvedených v návodu na obsluhu.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ DOBA

Standardní dvouletou zákonnou záruční dobu je možné prodloužit až na dobu 5 let od data montáže. Podmínkou pro prodlouženou záruční dobu je dodržení garančních prohlídek (ročních kontrol). Datum montáže musí být uvedeno v Osvědčení o registraci a Záručním listě, příp. v Záruční a servisní knížce.
Garanční prohlídka prodlužuje záruku produktů Construct ze standardní dvouleté vždy o jeden rok, na celkovou dobu až pěti let od instalace do vozidla. Garanční prohlídka produktů Construct musí být provedena autorizovanou montážní organizací dle platných předpisů a postupů schválených výrobcem. O provedení garanční prohlídky učiní montážní organizace záznam do elektronického systému na webových stránkách výrobce, jehož výstupem je Potvrzení o garanční kontrole, nebo kontrolu potvrdí do Záruční a servisní knížky.
První garanční prohlídku je nutné provést po 2 letech od instalace do vozidla, čímž se záruka prodlouží o další rok. Pro prodloužení o dalších rok je nutná druhá garanční prohlídka (po 3 letech od instalace) a pro prodloužení na celkových 5 let je nutná ještě třetí garanční prohlídka (po 4 letech od instalace). Celkově lze tedy dosáhnout na garanční dobu pěti let od instalace výrobku do vozidla.
Garanční prohlídku je možné provést vždy 30 dní před a 30 dní po datu ročního výročí instalace do vozidla, případně předchozí garanční prohlídky, a to vždy u autorizované montážní organizace.

REKLAMACE

Kupující je povinen reklamovat výrobek bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby. Zjevné vady výrobku musí být kupujícím reklamovány v den montáže do vozidla. Oznámení o reklamaci musí být provedeno písemnou formou a existence vady musí být řádně doložena.

V případě reklamace výrobku se majitel vozidla prokáže řádně vyplněnou Záruční a servisní knížkou nebo Osvědčením o registraci nebo posledním vydáním Potvrzení o garanční kontrole.

 Dále je nutné předložit při případné reklamaci výrobku 2 ks klíčů od výrobku a bezpečnostní kartu Construct. Bez těchto dokumentů a součástí výrobku nemůže být reklamace vyřízena. Při reklamaci výrobku si výrobce vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku před konečným vyřízením reklamace. Případné záruční i pozáruční opravy zajišťují autorizované montážní organizace či přímo výrobce.

 

Poptejte zabezpečení pro Váš vůz

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odeslat dotaz
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu [email protected]
Zeptat se
Provozovatel webu, společnost CONSTRUCT A&D, a.s., Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26233177, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací