CONSTRUCT
OBD

Zabezpečenie diagnostickej zásuvky

Odporúčaná cena:
od 90 €

 

MÁTE OBD ZÁSUVKU POD KONTROLOU?

Jednotná diagnostická zásuvka OBD znamená veľké plus pre servisovanie áut. Zároveň ale vytvára veľmi slabé miesto pre zlodejov áut.

Diagnostickú zásuvku OBD je možné zneužiť pre neoprávnené použitie auta. Zlodeji áut zásuvku využívajú napríklad tak, že na ňu napoja notebook a behom pár sekúnd prehrajú software a odstavia imobilizér.   

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Výrobcom mechanického zabezpečenia Construct OBD (ďalej ako „výrobok“) je spoločnosť CONSRUCT A&D, a.s., IČO: 26 233 177, so sídlom Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01 (ďalej ako „výrobca“). 

Výhradným dovozcom a distribútorom pre Slovensko je SAFE systems SK s.r.o., Kuzmányho 446/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 247 936.

 

 

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Mechanické zabezpečenie Construct OBD zamknete po jeho inštalácii a otvárate až vo chvíli, keď dávate automobil do autoservisu.

Návod na obsluhu si riadne prečítajte, poprípade žiadajte preškolenie na používanie zabezpečenia od autorizovaného servisu, ktorý zabezpečenie Construct OBD inštaloval do Vášho auta.

 

ČASTÉ OTÁZKY

Nenašli ste, čo ste hľadali? Tu sú najčastejšie otázky k mechanickému zabezpečeniu Construct OBD. Pokiaľ máte iný dotaz, pošlite ho na konci tejto stránky prostredníctvom kontaktného formulára.

 

 

POMOC PRE SERVISY ALE AJ ZLODEJOV

Od roku 2000 vošli do platnosti štandardy definované normami ISO 9141, ktoré požadujú, aby každé vyrobené auto bolo za účelom možnosti diagnostiky povinne vybavené zásuvkou OBD. Výrobcovia áut túto zásuvku využívajú na ovládanie funkcií na aute.

Bohužiaľ túto zásuvku  je možné aj zneužiť pre neoprávnené použitie auta. Zlodeji áut zásuvku OBD využívajú napríklad tak, že na ňu napoja notebook a behom pár sekúnd prehrajú software a odstavia imobilizér.

Preto je dôležité mať spoľahlivé zabezpečenie zásuvky OBD, ktoré účinne zabraňuje jej zneužitiu, a to najmä:

 

 • Zamedzuje pripojeniu cudzieho zariadenia za účelom prehrania softwaru a prekonania továrenského imobilizéru
 • Zamedzuje vytvoreniu kópie diaľkového ovládača od auta
 • Zamedzuje nainštalovaniu i špeciálne pre krádeže upravenej riadiacej jednotky auta

 

PREKONANIE = DEŠTRUKCIA ZÁSUVKY

Zabezpečenie zásuvky OBD je jednoduché na montáž, nezasahuje do konštrukcie auta, ani nenarušuje jeho interiér. K prekonaniu je potrebné zničiť samotnú zásuvku a tá sa potom stáva pre zlodejov nepoužiteľnou.

Systém je vyrobený z kvalitnej ocele, ktorý doplňuje plastová časť chrániaca konektor. Zákazník dostáva k zariadeniu dva kľúče. S ich pomocou sa zabezpečenie odomyká a zamyká v prípade potreby napojenia diagnostiky auta v servise.

Construct OBD je aktuálne k dispozícii pre tieto autá:

 • OBD01 – Škoda Superb II
 • OBD02 – Škoda Octavia III
 • OBD03 – Škoda Rapid
 • OBD04 – Škoda Fabia II, Škoda Roomster
 • OBD06 – Škoda Yeti
 • OBD07 – Škoda Fabia III

 

PLATNOSŤ A ROZSAH ZÁRUKY

Výrobca poskytuje záruku na akosť výrobku po dobu 2 rokov od dátumu montáže do auta. Dátum montáže musí byť uvedený v tomto Záručnom liste. Záruka zahrňuje nárok na výmenu či opravu vád výrobku vzniknutých v dôsledku vád výroby (materiálu alebo spracovaniu).

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté neodbornou montážou do auta alebo použitím výrobku pre neschválený typ alebo značku auta (za tieto je zodpovedný príslušný autorizovaný servis), ako ani za vady vzniknuté mechanickým poškodením výrobku alebo jeho časti, bežným opotrebením výrobku, neodborným zásahom, používaním výrobku v rozpore s jeho určením, živelnou udalosťou či nedodržaním pokynov výrobcu uvedených v návode na obsluhu.

REKLAMÁCIA

Kupujúci je povinný reklamovať výrobok bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však do konca záručnej doby. Zjavné vady výrobku musia byť kupujúcim reklamované neodkladne pri prevzatí auta po inštalácii výrobku.

Oznámenie o reklamácii sa musí uskutočniť  písomnou formou a existencia vady musí byť riadne doložená. Povinnosťou kupujúceho je predložiť  k prípadnej reklamácii výrobku tento Záručný list a 2 ks kľúčov. Bez tohto dokumentu a súčastí výrobku nemôže byť reklamácia vybavená. Pri reklamácii výrobku si výrobca vyhradzuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku pred konečným vybavením reklamácie. Prípadné záručné i pozáručné opravy zaisťujú autorizovaní partneri či priamo dovozca, výrobca.

 

NÁVOD NA OBSLUHU:

 1. Pre uzamknutie zasuňte kľúč do zámkovej vložky na doraz. Dbajte o správnu polohu istiaceho čapu zámkovej vložky a otvoru.
 2. Pootočte kľúčom do krajnej polohy v smere hodinových ručičiek o 90 stupňov a kľúč vyberte.
 3. Odomknite obdobným spôsobom – pootočením o 90 stupňov späť a vyberte kľúč spolu so zámkovou vložkou.
 4. Zámkovú vložku neinštalujte násilím.
 5. Nepoužívajte k ovládaniu zámkovej vložky akokoľvek poškodený či ohnutý kľúč.
 6. K správnemu ovládaniu zámkovej vložky zasuňte kľúč až na doraz.
 7. Kľúč zo zámkovej vložky vysúvajte rovno.
 8. Nevkladajte žiadne cudzie predmety do profilového kanálu zámkovej vložky.
 9. Zámkovú vložku premazávajte iba špeciálnymi prostriedkami k tomu určenými.

10.  Nikdy nepoužívajte olej či grafit.

 

Kde si můžu nechat namontovat Construct OBD?

Zabezpečení Construct OBD si můžete nechat nainstalovat buď v našich prodejně-montážních centrech v Praze nebo ve Velkém Meziříčí (viz kontakty) nebo v místě vašeho bydliště u našich autorizovaných partnerů.

Můžu si koupit Construct OBD samotný a nainstalovat si ho sám?

Bez odborné montáže vyškolenými techniky není možné produkty Construct pořídit. Odborná instalace v autorizovaném servisu je podmínkou pro získání záruky na zařízení.

Jaká je na Construct OBD záruka?

Výrobce poskytuje záruku po dobu 2 let od data montáže do vozidla. Datum montáže musí být uvedeno v Záručním listu. 

Kolik klíčů dostanu k mechanickému zabezpečení Construct OBD?

Součástí mechanického zabezpečení Construct jsou 2 kusy originálních klíčů a bezpečnostní karta, která obsahuje kód pro jeho přidělání.

Jak si můžu nechat přidělat náhradní klíč?

Náhradní klíče se objednávají přímo ve společnosti Construct.

Pokud máte bezpečnostní kartu, vyrobíme vám náhradní klíč do 14 dnů. Více info zde. Bez bezpečnostní karty nelze náhradní klíč přidělat. V tomto případě doporučujeme vyměnit celé zařízení za zvýhodněnou cenu. 

Jde udělat náhradní klíč bez bezpečnostní karty?

Bez bezpečnostní karty náhradní klíč přidělat nelze. SECURITY CARD obsahuje číselný kód potřebný k výrobě klíče a tyto kódy z důvodu bezpečnosti neevidujeme. Je proto potřeba vyměnit celé mechanické zabezpečení Construct za zvýhodněných podmínek (více info zde).

Lze vyměnit pouze zámkovou vložku?

Samostatně zámkovou vložku vyměnit nelze, je však možná kompletní výměna starého zabezpečení za nové za zvýhodněnou cenu. Více info zde.

 

Poptejte zabezpečenia pre Vaše vozidlo

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odoslať otázku
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu [email protected]
Opýtať sa
{&Cookie_text} {&Cookie_link}