CONSTRUCT
VARIO

Kombinácia zámku radiacej páky a kapoty

Odporúčaná cena:
od 399 €

 

OCHRANA VOZIDLA A DIELOV POD KAPOTOU

Mechanické zabezpečenie Construct Vario predstavuje revolučné riešenie blokujúce činnosť radenia v kombináciou so zámkom kapoty.

Klasický mechanický zámok radiacej páky chráni auto pred odcudzením. Vďaka uzamknutej kapote sú v bezpečí aj jednotlivé diely umiestnené v motorovom priestore, ako je riadiaca jednotka či drahé xenónové svetlá, prístupné práve spod kapoty auta.

 

ZÁRUKA 5 ROKOV

Na mechanické zabezpečenie Construct Vario získate záruku až na 5 rokov. Táto garancia je podmienená autorizovanou inštaláciou a pravidelnými každoročnými kontrolami u montážnej firmy , popr. u výrobcu. 

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

Výrobca preberá záruku za kvalitu produktov skupiny CONSTRUCT (ďalej v texte tiež ako „výrobok“). Záruka zahŕňa nárok na výmenu či opravu zvád výrobku vzniknutých v dôsledku zvád materiálu či spracovania, avšak iba v prípade dodržania určených podmienok a s tu uvedenými výhradami.

 

NENÁROČNÁ OBSLUHA

Obsluha mechanického zabezpečenia Construct Vario je veľmi jednoduchá, zariadenie ovládate iba otočením kľúča v zámkovej vložke.

Návod na obsluhu si poriadne prečítajte, poprípade žiadajte školenie pre používanie zabezpečenia od montážnej organizácie, ktorá zabezpečenie Construct Vario inštalovala do Vášho auta.

 

ČASTÉ OTÁZKY

Nenašli ste, čo ste hľadali? Tu sú najčastejšie otázky k mechanickému zabezpečeniu Construct. Pokiaľ máte inú otázku, pošlite ju na konci tejto stránky prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Bude doplnené čo najskôr ...

 

JEDNÝM OTOČENÍM KĽÚČA OVLÁDÁTE OBA ZÁMKY

K odomknutiu alebo uzamknutiu mechanického zabezpečenia Construct Vario stačí jediné otočenie kľúčom v zámkovej vložke, čím sa zablokuje radiaca páka a zároveň i kapota auta.

ELEGANTNÝ DESIGN

Zabezpečenie Construct Vario je ukryté v motorovom priestore a v tunely radenia, takže nenarušuje vzhľad interiéru auta, ani funkčnosť ďalších prvkov. Do interiéru vystupuje iba zámková vložka slúžiaca k ovládaniu zariadenia.

ZÁRUKA 5 ROKOV

Na mechanické zabezpečenie Construct Vario získate záruku až na 5 rokov. Táto garancia je podmienená autorizovanou inštaláciou a pravidelnými každoročnými kontrolami v autorizovanej dielni, poprípade u dovozcu.

 

NEZÁVISLOSŤ A ODOLNOSŤ

Zabezpečenie Construct Vario odoláva tepelným a chemickým vplyvom, jeho funkčnosť nie je ohrozená ani pri použití tekutého dusíka. Zámková vložka je odolná proti odvŕtaniu, rozlomeniu a vyhmataniu planžetou a vylučuje náhodné uzamknutie zariadenia.

Sťažený prístup značne komplikuje prípadné pokusy o jeho prekonanie. Účinnosť zariadenia nie je závislá na stave autobatérie ani iných funkciách auta.

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA

Mechanické zabezpečenie Construct Vario je nenáročné na údržbu a vysoko spoľahlivé pri každodennej prevádzke. Zákazník dostane pri montáži 2 kusy kľúčov a bezpečnostnú kartu.

 

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

Výrobca preberá záruku za kvalitu produktov Construct Vario (ďalej v texte tiež ako „výrobok“). Záruka zahŕňa nárok na výmenu či opravu zvád výrobku vzniknutých v dôsledku zvád materiálu či spracovania, avšak iba v prípade dodržania určených podmienok a s tu uvedenými výhradami. Výrobca poskytuje záruku po dobu 2 rokov od dátumu montáže do vozidla. Dátum montáže musí byť uvedený v Záručnej a servisnej knižke. V prípade dodržania podmienok ročných kontrol, ktoré sú potvrdené v Záručnej a servisnej knižke, môže byť záručná doba predlžená až na 5 rokov od dátumu montáže do vozidla.

Platnosť záruky je podmienená používaním výrobku k stanoveným účelom a pri dodržiavaní podmienok stanovených výrobcom.

Zjavné zvady výrobku musia byť kupujúcim reklamované v deň montáže priamo u montážnej organizácie. Výrobca nezodpovedá za zjavné zvady, ktoré neboli kupujúcim takto reklamované.

Záruka sa nevzťahuje na zvady spôsobené neodbornou alebo nesprávnou montážou do vozidla. Záruka sa nevzťahuje na zvady spôsobené nesprávnou obsluhou alebo neodborným zásahom.

Construct nemôže prevziať zodpovednosť za zvady vzniknuté neodbornou montážou do vozidla, za ktoré je zodpovedná príslušná montážna organizácia.

REKLAMÁCIE

Prípadnú reklamáciu výrobku v uvedenej lehote uplatní kupujúci prostredníctvom svojej montážnej organizácie alebo priamo u výrobcu. Kupujúci je povinný podať výrobcovi správu o zvadách (reklamovať výrobok) bez zbytočného odkladu potom, keď zvady zistí, najneskôr však do konca záručnej doby. Oznámenie kupujúceho musí byť prevedené písomnou formou a musí byť riadne doložené všetkými dokumentmi a náležitosťami.

V prípade, že sa vozidlo, do ktorého bol nainštalovaný produkt skupiny Construct, stane nepojazdným v dôsledku zvád výrobku, je kupujúci povinný kontaktovať asistenčnú službu spoločnosti Construct na tel. c.: +421 944 442 441, kde je zaistený potrebný servis. Porušenie tejto povinnosti kupujúceho má za následok zánik nároku kupujúceho na náhradu nákladov, ktoré kupujúcemu vznikli v súvislosti s využitím iných asistenčných služieb.

Akékoľvek záručné a pozáručné opravy zaisťuje výrobca priamo alebo prostredníctvom siete autorizovaných montážnych organizácií.

Výrobok môže byť použitý iba pre schválený typ vozidla.
Povinnosťou kupujúceho je predložiť pri prípadnej reklamácii riadne vyplnený záručný list, obsahujúci potvrdenie pravidelných ročných kontrol výrobku, 2 ks kľúčov a bezpečnostnú kódovú kartu. Bez týchto náležitostí nemôže byt reklamácia vybavená.

Pri reklamácii výrobku si výrobca vyhradzuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku pred konečným vybavením reklamácie.

 

CONSTRUCT VARIO S ROTAČNOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU

1. Pre uzamknutie zasuňte kľúč do zámkovej vložky na doraz.

2. Pootočte kľúčom až na doraz v smere hodinových ručičiek o 180 stupňov a kľúč vyberte.

3. Odomknutie opäť uskutočníme obdobným spôsobom – pootočenie o 180 stupňov späť a vybratie kľúča.

CONSTRUCT VARIO S VÝSUVNOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU

1. Kľúč po zasunutí uvoľnite a počkajte, až sa mechanizmus zámkovej vložky nastaví do základnej polohy. 

2. Po správnom zasunutí kľúča do zámkovej vložky zaraďte spätný chod (alebo polohu PARKING), pootočte kľúčom v smere hodinových ručičiek až na doraz, miernym tlakom zasuňte vložku do telesa zámkovej časti na úroveň interiéru a pootočte kľúčom doľava.

3. V tejto polohe kľúč vyberte.

4. Odomknutie uskutočníte obdobným spôsobom, tzn. Zasunutím kľúča do zámkovej vložky, pootočením doprava (v smere hodinových ručičiek) až na doraz (zámková vložka sa vysúva samovoľne). Pootočte kľúčom doľava a vyberte kľúč.

 

Kde si môžem nechať namontovať Construct Vario?

Zabezpečenie Construct Vario si môžete nechať nainštalovať u našich autorizovaných partnerov alebo u nás v Novom Meste nad Váhom a na prevádzke v Bratislave (kontakty tu).

Môžem si kúpiť samotný Construct Vario a nainštalovať si ho sám?

Bez odbornej montáže vyškolenými technikmi nie je možné produkty Construct zaobstarať. Odborná inštalácia v autorizovanom servise je podmienkou pre získanie záruky na zariadenie.

Aká je na Construct Vario záruka?

Výrobca poskytuje záruku po dobu 2 rokov od dátumu montáže do automobilu. Dátum montáže musí byť uvedený v Záručnej a servisnej knižke. V prípade dodržania podmienok ročných kontrol, ktoré sú potvrdené v Záručnej a servisnej knižke, môže byť záručná doba predĺžená až na 5 rokov od dátumu montáže do automobilu.

Koľko kľúčov dostanem k mechanickému zabezpečeniu Construct Vario?

Súčasťou mechanického zabezpečenia Construct Vario sú 2 kusy originálnych kľúčov a bezpečnostná karta, ktorá obsahuje kód pre výrobu náhradného kľúča

Ako si môžem nechať vyrobiť náhradný kľúč?

Náhradné kľúče sa objednávajú priamo v spoločnosti Construct. Pokiaľ máte bezpečnostnú kartu, vyrobíme vám náhradný kľúč do 14 dní. Viac informácií tu. Bez bezpečnostnej karty nie je možné vyrobiť náhradný kľúč. V tomto prípade odporúčame vymeniť celé zariadenie za zvýhodnenú cenu.

Je možné vyrobiť kľúč bez bezpečnostnej karty?

Bez bezpečnostnej karty náhradný kľúč nie je možné vyrobiť. SECURITY CARD obsahuje číselný kód potrebný k výrobe kľúča a tieto kódy z dôvodu bezpečnosti neevidujeme. Je preto potrebné vymeniť celé mechanické zabezpečenie Construct Vario za zvýhodnených podmienok.

Je možné vymeniť zámkovú vložku?

Samostatnú zámkovú vložku nie je možné vymeniť, je však možná kúpa kompletná výmena starého zabezpečenia za nové za zvýhodnenú cenu. Viac informácii tu.

Poptejte zabezpečenia pre Vaše vozidlo

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odoslať otázku
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu [email protected]
Opýtať sa
{&Cookie_text} {&Cookie_link}