CONSTRUCT SAFETRONIC

Elektromechanické zabezpečenie

Odporúčaná cena:
od 650 €

 

PRE TÝCH, ČO ZABÚDAJÚ ZAMYKAŤ

Komfortný typ zabezpečenia pre náročnejších zákazníkov, ktoré je poloautomatické a zamyká riadiacu páku bez obsluhy.

Už sa vám teda nemôže stať, že opustíte auto bez zamknutia riadiacej páky. Construct Safetronic podstatným spôsobom zvyšuje komfort ovládania zabezpečenia vášho auta a znižuje nebezpečenstvo jeho odcudzenia

Construct Safetronic pracuje na elektromechanickom princípe. Riadiaca jednotka dáva pokyn k zablokovaniu spätného chodu po vybratí kľúču zo zapaľovania.

Pre odblokovanie vodič používa bezkontaktný čip, ktorý priloží na určité miesto v interiéri auta. Pod týmto miestom sa skrýva identifikačný modul, ktorý overí oprávneného užívateľa. Bez tejto identifikácie nie je možné zariadenie odblokovať.

 

ZÁRUKA 5 ROKOV

Na elektromechanické zabezpečenie Construct Safetronic získate záruku až na 5 rokov. Táto garancia je podmienená autorizovanou inštaláciou a pravidelnými každoročnými kontrolami u montážnej firmy , popr. u výrobcu. 

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

Výrobca preberá záruku za kvalitu produktov skupiny CONSTRUCT (ďalej v texte tiež ako „výrobok“). Záruka zahŕňa nárok na výmenu či opravu zvád výrobku vzniknutých v dôsledku zvád materiálu či spracovania, avšak iba v prípade dodržania určených podmienok a s tu uvedenými výhradami.

 

ZAMYKANIE BEZ OBSLUHY

Pri zaparkovaní stačí iba zaradiť spiatočku (pri manuálnej prevodovke) či parking (pri automatickej prevodovke) a vytiahnuť kľúčiky zo zapaľovania. Systém sa uzamkne úplne sám. Pre odomknutie iba priložte k ukrytej čítačke bezkontaktný čip.

Návod na obsluhu si riadne prečítajte, poprípade žiadajte školenie na používanie zabezpečenia od výhradného dovozcu a distribútora alebo jeho autorizovaného partnera, ktorý zabezpečenie Construct Safetronic inštaloval do Vášho auta.

 

ČASTÉ OTÁZKY

Nenašli ste, čo ste hľadali? Tu sú najčastejšie otázky k elektromechanickému zabezpečeniu Construct Safetronic. Pokiaľ máte inú otázku, pošlite ju na konci tejto stránky prostredníctvom kontaktného formulára.

 

 

ISTOTA A KOMFORT V JEDNOM

Princíp elektromechanického zabezpečenia Construct Safetronic je rovnaký, ako u klasického Constructu. Blokuje systém riadenia v spätnej polohe, čím znemožňuje s autom odísť. U áut s automatickou prevodovkou blokuje polohu parking.

ZAMYKANIE BEZ OBSLUHY

Pri zaparkovaní stačí zaradiť spiatočku (či parking) a vytiahnuť kľúč zo zapaľovania. Systém sa uzamkne úplne sám. Pre odomknutie iba priložíte k ukrytej čítačke bezkontaktný čip.

ZÁRUKA 5 ROKOV

Taktiež na Construct Safetronic získate záruku až na 5 rokov. Táto garancia je podmienená autorizovanou inštaláciou a pravidelnými každoročnými kontrolami.

ÚPLNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

Construct Safetronic má natoľko sofistikované softwarové vybavenie, že celkom odstraňuje akúkoľvek možnosť chybnej manipulácie alebo nechceného uzamknutia auta v priebehu jazdy či pri zastavení na križovatke.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ

Na výrobu sú používané výhradne špeciálne elektronické a mechanické súčiastky, ktoré spoľahlivo pracujú v extrémnych klimatických podmienkach od mínus 40 až do plus 120 °C.

Zariadenie odoláva akýmkoľvek tepelným a chemickým vplyvom, použitý materiál sa nestáva krehkým ani po podchladení tekutým dusíkom. Sťažený prístup značne komplikuje prípadné pokus o jeho prekonanie.

Mechanickú časť zabezpečenia Construct Safetronic tvorí masívny bezpečnostný systém, ktorý je pevne spojený s autom pomocou bezpečnostných trhacích skrutiek, vďaka čomu je jeho prekonanie prakticky nemožné. Jeho demontáž je náročná nielen na čas a vybavenie, ale rovnako spôsobuje značný hluk.

 

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

Výrobca preberá záruku za kvalitu produktov skupiny Construct (ďalej v texte tiež ako „výrobok“). Záruka zahŕňa nárok na výmenu či opravu zvád výrobku vzniknutých v dôsledku zvád materiálu či spracovania, avšak iba v prípade dodržania určených podmienok a s tu uvedenými výhradami. Výrobca poskytuje záruku po dobu 2 rokov od dátumu montáže do vozidla. Dátum montáže musí byť uvedený v Záručnej a servisnej knižke. V prípade dodržania podmienok ročných kontrol, ktoré sú potvrdené v Záručnej a servisnej knižke, môže byť záručná doba predlžená až na 5 rokov od dátumu montáže do vozidla.

Platnosť záruky je podmienená používaním výrobku k stanoveným účelom a pri dodržiavaní podmienok stanovených výrobcom.

Zjavné zvady výrobku musia byť kupujúcim reklamované v deň montáže priamo u montážnej organizácie. Výrobca nezodpovedá za zjavné zvady, ktoré neboli kupujúcim takto reklamované.

Záruka sa nevzťahuje na zvady spôsobené neodbornou alebo nesprávnou montážou do vozidla. Záruka sa nevzťahuje na zvady spôsobené nesprávnou obsluhou alebo neodborným zásahom.

Construct nemôže prevziať zodpovednosť za zvady vzniknuté neodbornou montážou do vozidla, za ktoré je zodpovedná príslušná montážna organizácia.

REKLAMÁCIE

Prípadnú reklamáciu výrobku v uvedenej lehote uplatní kupujúci prostredníctvom svojej montážnej organizácie alebo priamo u výrobcu. Kupujúci je povinný podať výrobcovi správu o zvadách (reklamovať výrobok) bez zbytočného odkladu potom, keď zvady zistí, najneskôr však do konca záručnej doby. Oznámenie kupujúceho musí byť prevedené písomnou formou a musí byť riadne doložené všetkými dokumentmi a náležitosťami.

V prípade, že sa vozidlo, do ktorého bol nainštalovaný produkt skupiny Construct, stane nepojazdným v dôsledku zvád výrobku, je kupujúci povinný kontaktovať asistenčnú službu spoločnosti Construct na tel. c.: +421 944 442 441, kde je zaistený potrebný servis. Porušenie tejto povinnosti kupujúceho má za následok zánik nároku kupujúceho na náhradu nákladov, ktoré kupujúcemu vznikli v súvislosti s využitím iných asistenčných služieb.

Akékoľvek záručné a pozáručné opravy zaisťuje výrobca priamo alebo prostredníctvom siete autorizovaných montážnych organizácií.

Výrobok môže byť použitý iba pre schválený typ vozidla.
Povinnosťou kupujúceho je predložiť pri prípadnej reklamácii riadne vyplnený záručný list, obsahujúci potvrdenie pravidelných ročných kontrol výrobku, 2 ks čipov a bezpečnostnú kódovú kartu. Bez týchto náležitostí nemôže byt reklamácia vybavená.

Pri reklamácii výrobku si výrobca vyhradzuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku pred konečným vybavením reklamácie.

 

 

OBSLUHA ELEKTROMECHANICKÉHO ZABEZPEČENIA

1. Pre uzamknutie zaraďte spätný chod „R“ (u áut s mechanickou prevodovkou) alebo polohu parkovanie „P“ (u áut s automatickou prevodovkou) a vysuňte kľúč zo zapaľovania. Systém sa zablokuje automaticky.

2. Pre odomknutie priložte bezkontaktný čip k identifikačnému modulu a vyčkajte na správnu identifikáciu doplnenú zvukovým signálom. Potom sa systém automaticky odblokuje.

Podrobný návod na obsluhu k stiahnutiu:

CONSTRUCT SAFETRONIC_návod na obsluhu.pdf

alebo vo forme videa:

 

Kde si môžem nechať namontovať Construct Safetronic?

Zabezpečenie Construct Safetronic si môžete nechať nainštalovať u našich autorizovaných partnerov alebo u nás v Novom Meste nad Váhom a na prevádzke v Bratislave (kontakty tu).

Môžem si kúpiť samotný Construct Safetronic a nainštalovať si ho sám?

Bez odbornej montáže vyškolenými technikmi nie je možné produkty Construct zaobstarať. Odborná inštalácia v autorizovanom servise je podmienkou pre získanie záruky na zariadenie.

Aká je na Construct Safetronic záruka?

Výrobca poskytuje záruku po dobu 2 rokov od dátumu montáže do automobilu. Dátum montáže musí byť uvedený v Záručnej a servisnej knižke. V prípade dodržania podmienok ročných kontrol, ktoré sú potvrdené v Záručnej a servisnej knižke, môže byť záručná doba predĺžená až na 5 rokov od dátumu montáže do automobilu.

Koľko čipov dostanem k mechanickému zabezpečeniu Construct Safetronic?

Súčasťou mechanického zabezpečenia Construct sú 2 kusy originálnych čipov a bezpečnostná karta, ktorá obsahuje kód pre výrobu náhradného čipu. 

Ako si môžem nechať vyrobiť náhradný čip?

Náhradné čipy sa objednávajú priamo v spoločnosti Construct. Pokiaľ máte bezpečnostnú kartu, vyrobíme vám náhradný čip do 14 dní. Viac informácií tu. Bez bezpečnostnej karty nie je možné vyrobiť náhradný čip. V tomto prípade odporúčame vymeniť celé zariadenie za zvýhodnenú cenu.

Je možné vyrobiť čip bez bezpečnostnej karty?

Bez bezpečnostnej karty náhradný čip nie je možné vyrobiť. SECURITY CARD obsahuje číselný kód potrebný k výrobe kľúča a tieto kódy z dôvodu bezpečnosti neevidujeme. Je preto potrebné vymeniť celé elektromechanické zabezpečenie Construct Safetronic za zvýhodnených podmienok.

Poptejte zabezpečenia pre Vaše vozidlo

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odoslať otázku
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu [email protected]
Opýtať sa
{&Cookie_text} {&Cookie_link}