CONSTRUCT SAFETRONIC

Elektro-mechanické zabezpečení

Doporučená cena:
17 360 Kč

 

PRO TY, CO ZAPOMÍNAJÍ ZAMYKAT

Komfortní typ zabezpečení pro náročnější zákazníky, které je poloautomatické a zamyká řadicí páku bez obsluhy

Už se vám tedy nemůže stát, že opustíte auto bez zamčené řadicí páky. Construct Safetronic podstatným způsobem zvyšuje komfort ovládání zabezpečení vašeho vozu a snižuje nebezpečí jeho odcizení.

Construct Safetronic pracuje na elektromechanickém principu. Řídicí jednotka dává pokyn k zablokování zpětného chodu po vytažení klíčku ze zapalování.

Pro odblokování řidič používá bezkontaktní čip, který přiloží na určité místo v interiéru vozidla. Pod tímto místem se skrývá identifikační modul, který ověří oprávněného uživatele. Bez této identifikace není možno zařízení odblokovat. 

 

ZÁRUKA NA 5 LET

Na elektromechanické zabezpečení Construct Safetronic poskytuje výrobce prodlouženou záruční dobu až na 5 let. Tato záruka je podmíněna pravidelnými ročními kontrolami zabezpečení Construct Safetronic u montážní organizace, popř. u výrobce. 

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Výrobcem zabezpečení Construct Safetronic (dále jako “výrobek”) je společnost CONSTRUCT A&D, a.s., IČ: 26233177, sídlem Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01 (dále jako „výrobce“).

 

 

Zamykání bez obsluhy

Při zaparkování stačí pouze zařadit zpátečku (u manuálu) či parking (u automatu) a vytáhnout klíčky ze zapalování. Systém se uzamkne úplně sám. Pro odemčení pouze přiložíte k ukryté čtečce bezkontaktní čip.

 

Návod na obsluhu si řádně přečtěte, popř. žádejte proškolení v užívání zabezpečení od montážní organizace, která zabezpečení Construct Safetronic instalovala do Vašeho vozu.

 

ČASTÉ DOTAZY

Nenašli jste, co jste hledali? Zde jsou nejčastější dotazy k mechanickému zabezpečení Construct. Pokud máte jiný dotaz, pošlete jej na konci této stránky prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

 

JISTOTA A KOMFORT V JEDNOM

Princip elektromechanického zabezpečení Construct Safetronic je stejný, jako u klasického Constructu. Blokuje systém řazení ve zpětné poloze, čímž znemožňuje s vozidlem odjet. U vozů s automatickou převodovku blokuje polohu parking.

ZAMYKÁNÍ BEZ OBSLUHY

Při zaparkování stačí pouze zařadit zpátečku (či parking) a vytáhnout klíčky ze zapalování. Systém se uzamkne úplně sám. Pro odemčení pouze přiložíte k ukryté čtečce bezkontaktní čip.

ZÁRUKA 5 LET

Také na Construct Safetronic získáte záruku až na 5 let. Tato garance je podmíněna autorizovanou instalací a pravidelnými každoročními kontrolami.

 

NAPROSTÁ SPOLEHLIVOST

Construct Safetronic má natolik sofistikované softwarové vybavení, že zcela odstraňuje jakoukoli možnost chybné manipulace nebo nechtěného uzamčení vozidla během jízdy či při zastavení na křižovatce.

VYSOKÁ ODOLNOST

K výrobě jsou používány výhradně speciální elektronické a mechanické součástky, které spolehlivě pracují v extrémních klimatických podmínkách od minus 40 až do plus 120°C. Zařízení odolává veškerým tepelným a chemických vlivům, použitý materiál se nestává křehkým ani po podchlazení tekutým dusíkem. Ztížený přístup značně komplikuje případné pokusy o jeho překonání.

Mechanickou část zabezpečení Construct Safetronic tvoří masivní bezpečnostní systém, který je pevně spojen s vozidlem pomocí bezpečnostní trhacích šroubů, díky čemuž je jeho překonání prakticky nemožné. Jeho demontáž je náročná nejen na čas i vybavení, ale rovněž způsobuje značný hluk, kterým by na sebe mohl nenechavec upozornit. 

 

PLATNOST A ROZSAH ZÁRUKY

Výrobce poskytuje záruku na jakost výrobku. Záruka zahrnuje nárok na výměnu či opravu vad výrobku vzniklých v důsledku vad výroby (materiálu či zpracování). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží do vozidla nebo použitím výrobku pro neschválený typ a/nebo značku vozidla (za tyto je odpovědná příslušná montážní organizace), jakož ani za vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části, běžným opotřebením výrobku, neodborným zásahem, používáním výrobku v rozporu s jeho určením, živelnou událostí či nedodržením pokynů výrobce uvedených v návodu na obsluhu.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ DOBA

Standardní dvouletou zákonnou záruční dobu je možné prodloužit až na dobu 5 let od data montáže. Podmínkou pro prodlouženou záruční dobu je dodržení garančních prohlídek (ročních kontrol). Datum montáže musí být uvedeno v Osvědčení o registraci a Záručním listě, příp. v Záruční a servisní knížce.

Garanční prohlídka prodlužuje záruku produktů Construct Safetronic ze standardní dvouleté vždy o jeden rok, na celkovou dobu až pěti let od instalace do vozidla. Garanční prohlídka produktů Construct Safetronic musí být provedena autorizovanou montážní organizací dle platných předpisů a postupů schválených výrobcem. O provedení garanční prohlídky učiní montážní organizace záznam do elektronického systému na webových stránkách výrobce, jehož výstupem je Potvrzení o garanční kontrole, nebo kontrolu potvrdí do Záruční a servisní knížky.

První garanční prohlídku je nutné provést po 2 letech od instalace do vozidla, čímž se záruka prodlouží o další rok. Pro prodloužení o dalších rok je nutná druhá garanční prohlídka (po 3 letech od instalace) a pro prodloužení na celkových 5 let je nutná ještě třetí garanční prohlídka (po 4 letech od instalace). Celkově lze tedy dosáhnout na garanční dobu pěti let od instalace výrobku do vozidla.

Garanční prohlídku je možné provést vždy 30 dní před a 30 dní po datu ročního výročí instalace do vozidla, případně předchozí garanční prohlídky, a to vždy u autorizované montážní organizace.

REKLAMACE

Kupující je povinen reklamovat výrobek bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby. Zjevné vady výrobku musí být kupujícím reklamovány v den montáže do vozidla. Oznámení o reklamaci musí být provedeno písemnou formou a existence vady musí být řádně doložena.

V případě reklamace výrobku se majitel vozidla prokáže řádně vyplněnou Záruční a servisní knížkou nebo Osvědčením o registraci nebo posledním vydáním Potvrzení o garanční kontrole. 

 Dále je nutné předložit při případné reklamaci výrobku 2 ks bezpečnostního čipu od výrobku a bezpečnostní kartu Safetronic. Bez těchto dokumentů a součástí výrobku nemůže být reklamace vyřízena. Při reklamaci výrobku si výrobce vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku před konečným vyřízením reklamace. Případné záruční i pozáruční opravy zajišťují autorizované montážní organizace či přímo výrobce.

DEMONTÁŽ ZÁMKU PO ZÁRUCE

Demontáž zámku po záruce je možná. Na zákazníkem určeném místě, případně s chybějícími doklady.

Cena demontáže je stanovena na  2.000,- Kč a 5,-Kč za každý ujetý kilometr (ceny jsou včetně DPH).

 

 

OBSLUHA ELEKTROMECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 

  1. Pro uzamčení zařaďte zpětný chod "R" (u vozů s mechanickou převodovkou) nebo polohu parkování "P" (u vozů s automatickou převodovkou) a vysuňte klíčky ze zapalování. Systém se zablokuje automaticky.
  2. Pro odemčení přiložte bezkontaktní čip k identifikačnímu modulu a vyčkejte na správnou identifikaci doplněnou zvukovým signálem. Poté se systém automaticky odblokuje.

  

Podrobný návod na obsluhu ke stažení:
nebo ve formě videa:
 

 

Kde si můžu nechat namontovat Construct Safetronic?

Zabezpečení Construct Safetronic si můžete nechat nainstalovat buď v našich prodejně-montážních centrech v Praze nebo ve Velkém Meziříčí (kontakty zde) nebo v místě vašeho bydliště u našich autorizovaných partnerů.

Můžu si koupit Construct Safetronic samotný a nainstalovat si ho sám?

Bez odborné montáže vyškolenými techniky není možné produkty Construct pořídit. Odborná instalace v autorizovaném servisu je podmínkou pro získání záruky na zařízení.

Jaká je na Construct Safetronic záruka?

Výrobce poskytuje záruku po dobu 2 let od data montáže do vozidla. Datum montáže musí být uvedeno v Záruční a servisní knížce. V případě dodržení podmínek ročních kontrol, které jsou potvrzeny v Záruční a servisní knížce, může být záruční doba prodloužena až na 5 let od data montáže do vozidla.

Kolik čipů dostanu k mechanickému zabezpečení Construct Safetronic?

Součástí mechanického zabezpečení Construct jsou 2 kusy bezkontaktních čipů a bezpečnostní karta, která obsahuje kód pro jeho přidělání.

Jak si můžu nechat přidělat náhradní čip?

Náhradní čipy se objednávají přímo ve společnosti Construct.

Pokud máte bezpečnostní kartu, vyrobíme vám náhradní klíč do 7 dnů. Více info zde. Bez bezpečnostní karty nelze náhradní čip přidělat. V tomto případě doporučujeme vyměnit celé zařízení za zvýhodněnou cenu (více info zde). 

Jde udělat náhradní čip bez bezpečnostní karty?

Bez bezpečnostní karty náhradní čip přidělat nelze. SECURITY CARD obsahuje číselný kód potřebný k výrobě čipu a tyto kódy z důvodu bezpečnosti neevidujeme. Je proto potřeba vyměnit celé zabezpečení Construct Safetronic za zvýhodněných podmínek (více info zde).

Poskytují pojišťovny slevy na pojistném v případě zabezpečení vozidla?

Ano, na elektromechanické zabezpečení Construct Safetronic pojišťovny poskytují slevy na havarijním pojistném. Jejich výše je individuální dle aktuální nabídky dané pojišťovny.

 

Poptejte zabezpečení pro Váš vůz

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odeslat dotaz
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu [email protected]
Zeptat se
Provozovatel webu, společnost CONSTRUCT A&D, a.s., Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26233177, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací