CONSTRUCT
HOOD LOCK

Zabezpečení kapoty

Doporučená cena:
4 574 Kč

 

OCHRANA DÍLŮ POD KAPOTOU

Zabezpečení Construct Hood Lock zabraňuje neoprávněné manipulaci v motorovém prostoru. Tím jsou chráněny díly v motorovém prostoru, jako jsou např. drahé xenonové světlomety, autobaterie nebo řídící jednotka. 

Zařízení může být stále zamknuté, odemykáte jej pouze pokud se potřebujete dostat pod kapotu (např. dolít provozní kapaliny apod.).

 

STANDARDNÍ ZÁRUKA 2 ROKY

Na mechanické zabezpečení Construct Hood Lock je výrobcem poskytnuta záruka po dobu 2 let od montáže do vozidla.

Výrobcem mechanického zabezpečení Construct Hood Lock (dále jako “výrobek”) je společnost CONSTRUCT A&D, a.s., IČ: 26233177, sídlem Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01 (dále jako „výrobce“). 

 

SNADNÁ OBSLUHA

Mechanické zabezpečení Construct Hood Lock má velmi jednoduché ovládání. 

Zařízení mějte stále zamknuté, odemykejte jej pouze pokud se potřebujete dostat pod kapotu (např. dolít provozní kapaliny apod.).

 

ČASTÉ DOTAZY

Nenašli jste, co jste hledali? Zde jsou nejčastější dotazy k mechanickému zabezpečení Construct Hood Lock. Pokud máte jiný dotaz, pošlete jej na konci této stránky prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

 

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Zámek kapoty se zamyká zatlačením zámkové vložky, k odemknutí stačí otočení klíče v zámkové vložce. 

ELEGANTNÍ DESIGN

Zámková vložka je umístěna tak, aby nerušila vzhled interiéru, v místě, kde se otevírá kapota. Zařízení nesnižuje funkčnost dalších prvků vozidla.

BEZPEČNOST

Zákazník obdrží při montáži 2 kusy klíčů a bezpečnostní kartu. Výroba náhradního klíče je možná jen na základě předložení bezpečnostní karty a dalších potřebných dokladů.

ODBORNÁ MONTÁŽ

Instalaci zařízení provádějí speciálně proškolení technici u vybraných prodejců motorových vozidel a autoservisů. Záruka na vůz zůstává zachována. Construct Hood Lock je možné instalovat jak do zcela nového vozidla, tak i do vozu staršího.

ZÁRUKA

Na mechanické zabezpečení Construct Hood Lock je poskytována zákonná záruka dva roky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při otevírání kapoty je nutné mít zabezpečení Construct Hood Lock odemčené, aby se vyloučila možnost poškození kapoty.

 

PLATNOST A ROZSAH ZÁRUKY

Výrobce poskytuje záruku na jakost výrobku po dobu 2 let od data montáže do vozidla. Datum montáže musí být uvedeno v tomto Záručním listu. Záruka zahrnuje nárok na výměnu či opravu vad výrobku vzniklých v důsledku vad výroby (materiálu či zpracování).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží do vozidla nebo použitím výrobku pro neschválený typ a/nebo značku vozidla (za tyto je odpovědná příslušná montážní organizace), jakož ani za vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části, běžným opotřebením výrobku, neodborným zásahem, používáním výrobku v rozporu s jeho určením, živelnou událostí či nedodržením pokynů výrobce uvedených v návodu na obsluhu.

REKLAMACE

Kupující je povinen reklamovat výrobek bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby. Zjevné vady výrobku musí být kupujícím reklamovány neprodleně při převzetí vozidla po instalaci výrobku.

Oznámení o reklamaci musí být provedeno písemnou formou a existence vady musí být řádně doložena. Povinností kupujícího je předložit při případné reklamaci výrobku tento Záruční list a 2 ks klíčů. Bez tohoto dokumentu a součástí výrobku nemůže být reklamace vyřízena. Při reklamaci výrobku si výrobce vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku před konečným vyřízením reklamace. Případné záruční i pozáruční opravy zajišťují autorizované montážní organizace či přímo výrobce.

 

ZABLOKOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro zamknutí mechanického zabezpečení Construct Hood Lock zatlačte prstem zámkovou vložku do úplného zacvaknutí.

ODBLOKOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro odemknutí zasuňte klíč do zámkové vložky do dorazové polohy. Pootočte klíčem
ve směru hodinových ručiček a následně vytáhněte zámkovou vložku směrem k sobě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ZABEZPEČENÍ OBSLUHUJTE POUZE PŘI PLNĚ ZAVŘENÉ KAPOTĚ, JINAK MŮŽE DOJÍT K JEHO POŠKOZENÍ,  NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA OD VÝROBCE.

 

Kde si můžu nechat namontovat Construct Hood Lock?

Zabezpečení Construct Hood Lock si můžete nechat nainstalovat buď v našich prodejně-montážních centrech v Praze nebo ve Velkém Meziříčí (viz kontakty) nebo v místě vašeho bydliště u našich autorizovaných partnerů.

Můžu si koupit Construct Hood Lock samotný a nainstalovat si ho sám?

Bez odborné montáže vyškolenými techniky není možné produkty Construct pořídit. Odborná instalace v autorizovaném servisu je podmínkou pro získání záruky na zařízení.

Jaká je na Construct Hood Lock záruka?

Výrobce poskytuje záruku po dobu 2 let od data montáže do vozidla. Datum montáže musí být uvedeno v záručním listě. 

Kolik klíčů dostanu k mechanickému zabezpečení Construct Hood Lock?

Součástí mechanického zabezpečení Construct Hood Lock jsou 2 kusy originálních klíčů a bezpečnostní karta, která obsahuje kód pro jeho přidělání.

Jak si můžu nechat přidělat náhradní klíč?

Náhradní klíče se objednávají přímo ve společnosti Construct.

Pokud máte bezpečnostní kartu, vyrobíme vám náhradní klíč do 7 dnů. Více info zde. Bez bezpečnostní karty nelze náhradní klíč přidělat. 

Jde udělat náhradní klíč bez bezpečnostní karty?

Bez bezpečnostní karty náhradní klíč přidělat nelze. SECURITY CARD obsahuje číselný kód potřebný k výrobě klíče a tyto kódy z důvodu bezpečnosti neevidujeme. 

Lze vyměnit pouze zámkovou vložku?

Samostatně zámkovou vložku bohužel vyměnit nelze.

Poskytují pojišťovny slevy na pojistném v případě zabezpečení vozidla?

Vzhledem k tomu, že zabezpečení Construct Hood Lock neochraňuje vozidlo jako takové před krádeží, neposkytují na něj pojišťovny žádné slevy. 

 

Poptejte zabezpečení pro Váš vůz

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odeslat dotaz
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu info@construct.cz
Zeptat se
Provozovatel webu, společnost CONSTRUCT A&D, a.s., Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26233177, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací