CONSTRUCT VIN

Zabezpečení autoskel pomocí VIN kódu

Doporučená cena:
od 297 Kč

ZABEZPEČENÍ AUTOSKEL

Leptací sada CONSTRUCT VIN zabezpečí autoskla pomocí VIN kódu. Sada obsahuje 6 šablon, ochrání tedy přední, zadní i boční okénka Vašeho vozu.

Výhodou tohoto typu zabezpečení je, že pro legalizaci kradeného vozu je potřeba výměna VIN vozidla. Zloděj by tedy musel měnit všechna okna, aby se VIN na oknech a v motoru shodovalo. Což je nejen finančně, ale i časově náročné. Proto se raději porozhlédne po voze bez vyleptaného VIN. 

Aplikace se provádí na venkovní straně oken. Součástí sady jsou také výstražné samolepky, které upozorní případného zloděje na vyleptané VIN kódy. Aplikaci CONSTRUCT VIN provádí autorizované montážní organizace společnosti CONSTRUCT. Cena 297 Kč s DPH pouze za leptací sadu bez práce, tzn. bez aplikace.

 

Výrobek nelze zasílat poštou.

 

PLATNOST A ROZSAH ZÁRUKY

Výrobce poskytuje záruku na jakost výrobku po dobu 2 let od data aplikace. Datum aplikace musí být uvedeno v Záručním listu. Záruka zahrnuje nárok na výměnu či opravu vad výrobku vzniklých v důsledku vad výroby (materiálu či zpracování).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou aplikací, jakož ani za vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části, běžným opotřebením výrobku, neodborným zásahem, používáním výrobku v rozporu s jeho určením, živelnou událostí či nedodržením pokynů výrobce uvedených v návodu na obsluhu.

REKLAMACE

Kupující je povinen reklamovat výrobek bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby. Zjevné vady výrobku musí být kupujícím reklamovány neprodleně při převzetí vozidla po instalaci výrobku.

Oznámení o reklamaci musí být provedeno písemnou formou a existence vady musí být řádně doložena. Povinností kupujícího je předložit při případné reklamaci výrobku Záruční list. Bez tohoto dokumentu nemůže být reklamace vyřízena. Při reklamaci výrobku si výrobce vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku před konečným vyřízením reklamace. Případné záruční i pozáruční opravy zajišťují autorizované montážní organizace či přímo výrobce.

Poptejte zabezpečení pro Váš vůz

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odeslat dotaz
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu [email protected]
Zeptat se
Provozovatel webu, společnost CONSTRUCT A&D, a.s., Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26233177, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací