CONSTRUCT MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL

Nejprodávanější zámek řadicí páky v ČR

Doporučená cena:
9 975 Kč

JEDINÁ JISTOTA PRO VÁŠ VŮZ

Mechanické zabezpečení Construct spolehlivě ochrání Váš vůz, protože blokuje systém řazení ve zpětné poloze, čímž znemožňuje s vozidlem odjet

Je použitelné pro většinu osobních a užitkových vozů, stejně tak i pro vozy s automatickou převodovkou, u kterých blokuje polohu parking.

 

 

Mechanické zabezpečení Construct spolehlivě ochrání Váš vůz, protože:

- nelze deaktivovat žádnými rušičkami signálu
- není závislé na autobaterii ani jiných funkcích vozidla
- jeho nenápadné a bezhlučné překonání na ulici je prakticky nemožné
- výrazně prodlužuje čas, který je ochoten zloděj přímo ve voze riskovat

 

ZÁRUKA NA 5 LET

Na mechanické zabezpečení Construct poskytuje výrobce prodlouženou záruční dobu až na 5 let. Tato záruka je podmíněna pravidelnými ročními kontrolami zabezpečení Construct u montážní organizace, popř. u výrobce. 

 

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Výrobcem zabezpečení Construct (dále jako “výrobek”) je společnost CONSTRUCT A&D, a.s., IČ: 26233177, sídlem Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01 (dále jako „výrobce“).

 

 

SNADNÁ OBSLUHA

Obsluha mechanického zabezpečení Construct je velmi jednoduchá, zařízení ovládáte pouhým otočením klíče v zámkové vložce.

 

Návod na obsluhu si řádně přečtěte, popř. žádejte proškolení v užívání zabezpečení od montážní organizace, která zabezpečení Construct instalovala do Vašeho vozu.

 

ČASTÉ DOTAZY

Nenašli jste, co jste hledali? Zde jsou nejčastější dotazy k mechanickému zabezpečení Construct. Pokud máte jiný dotaz, pošlete jej na konci této stránky prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

STAČÍ JEDNO OTOČENÍ KLÍČEM...

Construct je snadný na obsluhu, systém ovládáte pouhým otáčením klíčem v zámkové vložce. Jeho provoz je bezplatný, hradíte pouze jednorázový náklad při jeho pořízení.

 

INVESTICE, KTERÁ SE VÁM VRÁTÍ

Díky instalaci zabezpečení Construct do vozidla získáte slevu na pojistném. Investice se Vám během pár let vrátí zpátky.

 

ZÁRUKA 5 LET

Na mechanické zabezpečení Construct získáte záruku až na 5 let. Tato garance je podmíněna autorizovanou instalací a pravidelnými každoročními kontrolami u montážní organizace, popř. u výrobce.

ODOLNOST PROVĚŘENA

Zařízení odolává tepelným i chemických vlivům, nemění své vlastnosti ani po podchlazení tekutým dusíkem

Propracovanou konstrukci není možné překonat pomocí známých destruktivních metod (např. vytržením jádra vložky), stejně tak jako pomocí metod nedestruktivních (např. metoda Bump-key).

Systém není závislý na stavu autobaterie ani na jiných funkcích vozidla. Ztížený přístup značně komplikuje případné pokusy o jeho překonání. Díky vysoké kvalitě získal CONSTRUCT za dobu své existence řadu ocenění.

Zámková vložka vylučuje náhodné uzamčení a je odolná proti odvrtání, rozlomení či vyhmatání planžetou. Splňuje podmínky norem ČSN EN 1303 a ČSN EN 1627 a vyhovuje nejvyšší třídě bezpečnosti evropských norem.


MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT JE JIŽ VÍCE NEŽ 20 LET ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VOZY ŠKODA.

 

PLATNOST A ROZSAH ZÁRUKY

Výrobce poskytuje záruku na jakost výrobku. Záruka zahrnuje nárok na výměnu či opravu vad výrobku vzniklých v důsledku vad výroby (materiálu či zpracování). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží do vozidla nebo použitím výrobku pro neschválený typ a/nebo značku vozidla (za tyto je odpovědná příslušná montážní organizace), jakož ani za vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části, běžným opotřebením výrobku, neodborným zásahem, používáním výrobku v rozporu s jeho určením, živelnou událostí či nedodržením pokynů výrobce uvedených v návodu na obsluhu.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ DOBA

Standardní dvouletou zákonnou záruční dobu je možné prodloužit až na dobu 5 let od data montáže. Podmínkou pro prodlouženou záruční dobu je dodržení garančních prohlídek (ročních kontrol). Datum montáže musí být uvedeno v Osvědčení o registraci a Záručním listě, příp. v Záruční a servisní knížce.

Garanční prohlídka prodlužuje záruku produktů Construct ze standardní dvouleté vždy o jeden rok, na celkovou dobu až pěti let od instalace do vozidla. Garanční prohlídka produktů Construct musí být provedena autorizovanou montážní organizací dle platných předpisů a postupů schválených výrobcem. O provedení garanční prohlídky učiní montážní organizace záznam do elektronického systému na webových stránkách výrobce, jehož výstupem je Potvrzení o garanční kontrole, nebo kontrolu potvrdí do Záruční a servisní knížky.

První garanční prohlídku je nutné provést po 2 letech od instalace do vozidla, čímž se záruka prodlouží o další rok. Pro prodloužení o dalších rok je nutná druhá garanční prohlídka (po 3 letech od instalace) a pro prodloužení na celkových 5 let je nutná ještě třetí garanční prohlídka (po 4 letech od instalace). Celkově lze tedy dosáhnout na garanční dobu pěti let od instalace výrobku do vozidla.

Garanční prohlídku je možné provést vždy 30 dní před a 30 dní po datu ročního výročí instalace do vozidla, případně předchozí garanční prohlídky, a to vždy u autorizované montážní organizace.

REKLAMACE

Kupující je povinen reklamovat výrobek bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby. Zjevné vady výrobku musí být kupujícím reklamovány v den montáže do vozidla. Oznámení o reklamaci musí být provedeno písemnou formou a existence vady musí být řádně doložena.

V případě reklamace výrobku se majitel vozidla prokáže řádně vyplněnou Záruční a servisní knížkou nebo Osvědčením o registraci nebo posledním vydáním Potvrzení o garanční kontrole.

 Dále je nutné předložit při případné reklamaci výrobku 2 ks klíčů od výrobku a bezpečnostní kartu Construct. Bez těchto dokumentů a součástí výrobku nemůže být reklamace vyřízena. Při reklamaci výrobku si výrobce vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku před konečným vyřízením reklamace. Případné záruční i pozáruční opravy zajišťují autorizované montážní organizace či přímo výrobce.

DEMONTÁŽ ZÁMKU PO ZÁRUCE

Demontáž zámku po záruce je možná. Na zákazníkem určeném místě, případně s chybějícími doklady.

Cena demontáže je stanovena na  2.000,- Kč a 5,- Kč za každý ujetý kilometr (ceny jsou včetně DPH).

 

 

 

CONSTRUCT S ROTAČNÍ ZÁMKOVOU VLOŽKOU

 

  1. Pro uzamčení zasuňte klíč do zámkové vložky do dorazové polohy.
  2. Pootočte klíčem až na doraz ve směru hodinových ručiček o 180 stupňů a klíč vyjměte.
  3. Odemčení opět provedeme obdobným způsobem – pootočení o 180 stupňů zpět a vyjmutí klíče.

 

Návod na obsluhu také ve formě videa:

 

CONSTRUCT S VÝSUVNOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU

 

  1. Klíč po zasunutí uvolněte a vyčkejte, až se mechanizmus zámkové vložky nastaví do základní polohy.
  2. Po správném zasunutí klíče do zámkové vložky zařaďte zpětný chod (nebo polohu PARKING), pootočte klíčem ve směru hodinových ručiček až na doraz, mírným tlakem zasuňte vložku do tělesa zámkové části na úroveň interiéru a pootočte klíčem doleva.
  3. V této poloze klíč vyjměte.
  4. Odemčení se provede obdobným způsobem, tzn. Zasunutím klíče do zámkové vložky, pootočením doprava (ve směru hodinových ručiček) až na doraz (vysunutí zámkové vložky je prováděno samovolně). Pootočte klíčem doleva a vyjměte klíč.

 

Kde si můžu nechat namontovat Construct?

Zabezpečení Construct si můžete nechat nainstalovat buď v našich prodejně-montážních centrech v Praze nebo ve Velkém Meziříčí (viz kontakty) nebo v místě vašeho bydliště u našich autorizovaných partnerů.

Můžu si koupit Construct samotný a nainstalovat si ho sám?

Bez odborné montáže vyškolenými techniky není možné produkty Construct pořídit. Odborná instalace v autorizovaném servisu je podmínkou pro získání záruky na zařízení.

Jaká je na Construct záruka?

Výrobce poskytuje záruku po dobu 2 let od data montáže do vozidla. Datum montáže musí být uvedeno v Záruční a servisní knížce. V případě dodržení podmínek ročních kontrol, které jsou potvrzeny v Záruční a servisní knížce, může být záruční doba prodloužena až na 5 let od data montáže do vozidla.

Kolik klíčů dostanu k mechanickému zabezpečení Construct?

Součástí mechanického zabezpečení Construct jsou 2 kusy originálních klíčů a bezpečnostní karta, která obsahuje kód pro jeho přidělání.

 

Jak si můžu nechat přidělat náhradní klíč?

Náhradní klíče se objednávají přímo ve společnosti Construct.

Pokud máte bezpečnostní kartu, vyrobíme vám náhradní klíč do 7 dnů. Více info zde. Bez bezpečnostní karty nelze náhradní klíč přidělat. V tomto případě doporučujeme vyměnit celé zařízení za zvýhodněnou cenu. 

Jde udělat náhradní klíč bez bezpečnostní karty?

Bez bezpečnostní karty náhradní klíč přidělat nelze. SECURITY CARD obsahuje číselný kód potřebný k výrobě klíče a tyto kódy z důvodu bezpečnosti neevidujeme. Je proto potřeba vyměnit celé mechanické zabezpečení Construct za zvýhodněných podmínek (více info zde).

Lze vyměnit pouze zámkovou vložku?

Samostatně zámkovou vložku vyměnit nelze, je však možná kompletní výměna starého zabezpečení za nové za zvýhodněnou cenu. Více info zde.

Poskytují pojišťovny slevy na pojistném v případě zabezpečení vozidla?

Ano, na mechanické zabezpečení Construct pojišťovny poskytují slevy na havarijním pojistném. Jejich výše je individuální dle aktuální nabídky dané pojišťovny.

 

Poptejte zabezpečení pro Váš vůz

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odeslat dotaz
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu [email protected]
Zeptat se
Provozovatel webu, společnost CONSTRUCT A&D, a.s., Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26233177, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací