CONSTRUCT
GARAGE LOCK

Zabezpečení garážových vrat

Doporučená cena:
5 190 Kč

 

VÁŠ VŮZ I MAJETEK V BEZPEČÍ

Construct Garage Lock je spolehlivý ochranný prostředek proti násilnému vniknutí do garáže a odcizení cenných věcí uložených v garáži (vůz, kolo, nářadí, zahradní technika...).

Zařízení je použitelné primárně na vrata sekční.

Nabízíme dva typy zařízení, které se liší tím, z které strany garážových vrat se zabezpečení ovládá.

 

ZÁRUKA 2 ROKY

Na mechanické zabezpečení Construct Garage Lock poskytuje výrobce zákonnou záruku na dobu 2 let od data montáže.

Výrobcem mechanického zabezpečení Construct Garage Lock (dále jako “výrobek”) je společnost CONSTRUCT A&D, a.s., IČ: 26233177, sídlem Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01 (dále jako „výrobce“). 

SNADNÁ OBSLUHA

Ovládání zabezpečení Construct Garage Lock je velmi snadné. 

Návod na obsluhu si řádně přečtěte, popř. žádejte proškolení v užívání zabezpečení od montážní organizace, která Vám zabezpečení Construct Garage Lock na vrata instalovala.

Bude doplněno co nejdříve...

 

Nabízíme dva typy zařízení, které se liší tím, z které strany garážových vrat se zabezpečení ovládá.

 

1) ZÁMEK S VNITŘNÍM OVLÁDÁNÍM

Univerzální zámek na většinu vrat od známých výrobců v ČR (viz obrázek vlevo). Cena 3 993 Kč. Uvedená cena je bez montáže a dopravy.

2) ZÁMEK S VENKOVNÍM OVLÁDÁNÍM

Zámek pouze na vrata, která mají sílu lamely 40 mm (viz obrázek vpravo dole). Cena 3 993 Kč. Uvedená cena je bez montáže a dopravy.

Více ve videu.

SNADNÁ OBSLUHA

Otočením klíče v zámkové vložce dojde k zasunutí jistícího čepu do krytky umístěné na vodící kolejnici vrat.

JISTOTA PRO VAŠI GARÁŽ

Použité materiály vynikají svou vysokou odolností proti překonání. Bezpečnostní zatrhávací šrouby zvyšují nemožnost překonání. Zařízení odolává tepelným i chemickým vlivům, nemění své vlastnosti ani po podchlazení tekutým dusíkem.

ŠPIČKOVÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA

Zámková vložka je odolná vůči destruktivním (např. vytržení jádra vložky, odvrtání, vyhmatání planžetou...) i nedestruktivním metodám (např. metoda Bump-key). Zámková vložka splňuje podmínky norem ČSN EN 1303 a ČSN EN 1627 a vyhovuje nejvyšší třídě bezpečnosti evropských norem. 

 

PLATNOST A ROZSAH ZÁRUKY

Výrobce poskytuje záruku na jakost výrobku po dobu 2 let od data prodeje. Datum prodeje musí být uvedeno v tomto Záručním listu. Záruka zahrnuje nárok na výměnu či opravu vad výrobku vzniklých v důsledku vad výroby (materiálu či zpracování).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybně provedenou montáží, neboli montáží neprovedenou přesně podle Postupu montáže, jež je součástí balení výrobku. Dále se záruka nevztahuje na použití výrobku pro neschválený typ vrat, jakož ani za vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části, běžným opotřebením výrobku, neodborným zásahem, používáním výrobku v rozporu s jeho určením, živelnou událostí či nedodržením pokynů výrobce uvedených v Návodu na obsluhu.

REKLAMACE

Kupující je povinen reklamovat výrobek bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby. Zjevné vady výrobku musí být kupujícím reklamovány neprodleně při převzetí výrobku (při jeho prodeji).

Povinností kupujícího je předložit při případné reklamaci výrobku spolu s písemným oznámením o reklamaci Záruční list, 2 ks klíčů, bezpečnostní kartu Security Card a výstižný popis závady, pro kterou je reklamace uplatňována. Popis závady může být v případě potřeby rozšířen o fotodokumentaci. Bez těchto náležitostí nemůže být reklamace vyřízena. Při reklamaci výrobku si výrobce vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku před konečným vyřízením reklamace. Případné záruční i pozáruční opravy zajišťují autorizované montážní organizace či přímo výrobce.

 

UZAMČENÍ ZAŘÍZENÍ

Pro uzamčení zasuňte klíč do zámkové vložky do dorazové polohy.

 Pootočte klíčem až na doraz ve směru hodinových ručiček o 180 stupňů a klíč vyjměte.

ODEMČENÍ ZAŘÍZENÍ

Odemčení opět provedeme obdobným způsobem – pootočení o 180 stupňů zpět a vyjmutí klíče.

POPTEJTE ZABEZPEČENÍ PRO VAŠI GARÁŽ

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odeslat dotaz
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu [email protected]
Zeptat se
Provozovatel webu, společnost CONSTRUCT A&D, a.s., Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26233177, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací